Policija bo v naslednjih dneh izvajala strog nadzor spoštovanja karantenskih odločb na domu!

Policija napoveduje strog nadzor spoštovanja karantenskih odločb. V prihodnjih dneh in tednih vas bodo policisti obiskali na domu skupaj z Zdravstvenim inšpektoratom RS in Inšpektoratom RS za delo.

V času prvomajskih praznikov lahko pričakujemo večji pretok oseb med državami. Zato bodo policisti ob bližajočih se prvomajskih praznikih nadzirali spoštovanje določb Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 (ZZUOOP).

Policisti bodo namreč na državnih mejah, tako kot do sedaj, izdajali karantenske odločbe na podlagi veljavnih odlokov. Policisti bodo tako osebe, ki prihajajo v Slovenijo z območij z visokim tveganjem za okužbo, napotili v karanteno na domu.

Kaj pomeni karantena, ki jo odredijo policisti? To pomeni, da je osebi odrejena samoosamitev na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami, ki ne živijo v istem gospodinjstvu.

Policisti ob tem poudarjajo, da bodo nadzor izvajali skupaj z Zdravstvenim inšpektoratom RS in Inšpektoratom RS za delo, zato pozivajo vse, ki bodo napoteni v karanteno na domu, k doslednemu spoštovanju teh napotitev oziroma splošnih navodil NIJZ.

Kaj pomeni napotitev v karanteno na meji

Posameznika, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjen. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, posameznik krije sam. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.

Osebi, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se v karanteno napoti na naslov, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Ob tem je potrebno poudariti, da desetdnevne karantene ni mogoče predčasno prekiniti.

Preberite tudi: Do 666€ subvencije lahko pridobite za zaposlitev brezposelnih! 

Facebook komentarji
Delite s prijatelji: