Do 666€ subvencije lahko pridobite za zaposlitev brezposelnih!

V sklopu projekta Zaposli.me lahko podjetja pridobijo do kar 666 evrov subvencije. Za obdobje 2020–2022 je na voljo okvirno 42 milijona EUR.

Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je objavljeno javno povabilo, katerega cilj je znižanje brezposelnosti. Mesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko podjetja prejemajo eno leto za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam.

Več kriterijev izpolnjujete, višja je višina subvencije

Višina mesečne subvencije za zaposlitev je odvisna od različnih kriterijev. Več kriterijev kot kandidat za zaposlitev izpolnjuje, višja je subvencija za podjetja. Pogoj za zaposlovalce je, da je podjetje pravna ali fizična oseba, ki svojo dejavnost opravlja vsaj 12 mesecev, oziroma morajo biti vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije. Poleg tega je drugi pogoj za podjetja, da ima poslovni subjekt vsaj enega zaposlenega, oziroma da je podjetnik samozaposlen ter izpolnjuje še vse druge pogoje iz javnega povabila.

Subvencija tudi za brezposelne, ki so delo izgubili z lanskem letu

Subvencija pride v poštev tudi za posameznike, ki so dopolnili 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19. Ob te je pomembno, da so se brezposelni prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13.3.2020 do 31.12.2021.

Preberite tudi: Želite na shod? Preberite, kakšne pogoje je določila Vlada! 

Ob tem je pomembno vedeti tudi, da v zaposlitev s pomočjo subvencije ni mogoče vključiti brezposelnih, ki so bili v zadnjih 12 mesecih pri vas zaposleni na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razen pri pogodbah o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del ter tistih, ki so lastniki ali solastniki ali ustanovitelji vašega poslovnega subjekta ali ga osebno vodijo ali imajo v njem status prokurista.

Facebook komentarji
Delite s prijatelji: