Za šolske potrebščine Dunaj nameni 8 milijonov evrov. Kaj pa Slovenija?

Za podporo družinam s šolskimi otroki je mesto Dunaj sestavilo šolsko košarico z različnimi šolskimi potrebščinami, sporoča eurocommpr.si. Odvisno od vrste šole starši na leto za šolarja prejmejo povprečno 49 evrov.

Simbolična fotografija.

Mesto podpira prebivalce

Dunaj ima okoli 220.000 šolarjev v več kot 700 šolah, med temi je polovica splošnoizobraževalnih obveznih šol. Vsako šolsko leto mesto vsem javnim in zasebnim splošnoizobraževalnim obveznim šolam na Dunaju zagotovi skupaj osem milijonov evrov za šolske potrebščine. Od tega zneska je 4,7 milijonov evrov namenjenih tako imenovani šolski košarici, ki vsebuje zvezke, svinčnike, trikotnike, šestila in materiale za pouk ročnih spretnosti ter tehnične vzgoje.

»Na ta način mesto konkretno podpre starše,« je poudaril dunajski mestni minister za izobraževanje, integracijo, mladino in kadrovske zadeve Jürgen Czernohorszky.

Šole lahko glede na potrebe pouka na posamezni šoli potrebščine naročijo pri Šolski upravi mesta Dunaj (MA 56) ali jih, v skladu z željami učiteljev in staršev, drugje naročijo same. Glede na obliko šole in število učencev v posamezni šoli mesto podpre starše s 30 do 70 evri na leto.

Facebook komentarji
Delite s prijatelji: