Nova potresna karta: Ljubljanska kotlina sodi med najbolj ogrožena območja

V zadnjem času smo bili priča številnim potresnim in popotresnim sunkom. Karta potresna nevarnosti Slovenije, ki jo je pripravil Urad za seizmologijo, prikazuje pospešek tal ob potresih.

Ljubljanska kotlina spada med najbolj ogrožena območja

Na podlagi podatkov, ki jih je zbral in pripravil Urad za seizmologijo, spada Ljubljanska kotlina med potresno zelo ogrožena območja. Po zaključenem postopku spremembe zakonodaje o potresno odporni gradnji bo karta nadomestila dosedanjo uradno karto, ki jo morajo upoštevati projektanti. To bo pomagalo pri smernicah za varnejšo gradnjo in obnovo nepremičnin.

Med najbolj potresno ogrožena območja spada tudi Krška kotlina, kjer deluje Nuklearna elektrarna Krško. V tej diagonali med potresno najbolj nevarna območja spada tudi Idrijsko-Cerkljansko hribovje. Najmanj potresno ogroženi območji v Sloveniji sta Istra in Prekmurje.

Potresna nevarnost je izračunana za trdna tla z verjetnostnim ocenjevanjem potresnih izvorov, upoštevaje predvideno življenjsko dobo navadnih objektov.

Ob tem je Urad za seizmologijo obvestil, da karto projektnega pospeška tal dopolnjujejo karte spektralnih pospeškov za 10 nihajnih časov, da so zajete vse možne lastne frekvence stavb glede na njihove lastnosti (na primer višino).

nova karta potresne nevarnosti
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje

Na podlagi nove ocene potresne nevarnosti Slovenije bodo gradbeniki pretehtali potrebo po spremembi parametrov Nacionalnega dodatka standarda Evrokod 8, ki natančneje določajo projektiranje.

Nato pa bo nova karta projektnega pospeška tal nadomestila dosedanjo karto potresne nevarnosti za obvezno uporabo pri projektiranju.

Facebook komentarji
Delite s prijatelji: