Predsednica Pirc Musar danes opravila žreb o trajanju mandatov članov Sveta RTV Slovenija

Predsednica Pirc Musar je v skladu s tretjim odstavkom 23. člena novele Zakona o RTV Slovenija danes opravila žreb o trajanju mandatov članov Sveta RTV Slovenija.

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v sredo, 4. januarja 2023, ob 14. uri v Veliki dvorani Predsedniške palače opravila žreb, s katerim določa, katere člane Sveta RTV Slovenija bodo upravičenci* za imenovanje oziroma izvolitev imenovali oziroma izvolili za dve oziroma štiri leta.

nataša pirc musar
Foto: posnetek zaslona

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), je v veljavo stopil 28. decembra 2022. Ta določa, da mora predsednica Republike Slovenije žreb opraviti v osmih dneh po uveljavitvi zakona.

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar žreb opravila javno, v navzočnosti medijev in v neposrednem prenosu na spletno stran www.predsednica-slo.si.

Žrebanje je potekalo tako, da je predsednica republike iz bobna eno za drugo naključno izvlekla 17 kroglic.

Prvih 9 izvlečenih kroglic predstavlja upravičence za imenovanje oziroma izvolitev članov Sveta RTV Slovenija, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo dveh let. Naslednjih 8 izvlečenih kroglic predstavlja upravičence, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo štirih let.

nataša pirc musar
Žreb o trajanju mandatov članov Sveta RTV Slovenija – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija Foto: posnetek zaslona

Predsednica republike je iz posebej pripravljene posode naključno, eno za drugo, izvlekla sedemnajst (17) kroglic, označenih s številkami od ena (1) do sedemnajst (17). Vsaka številka je pomenila enega od sedemnajstih upravičencev za imenovanje oziroma izvolitev članov v Svet RTV Slovenija, kakor so navedeni v 5. členu novele zakona.

Prvih devet (9) kroglic, ki jih je izžrebala predsednica republike, je predstavljalo upravičence za imenovanje oziroma izvolitev članov Sveta RTV Slovenija, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo dveh let. To so (po vrstnem redu žreba):
1. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za razvedrilno-športne dejavnosti,

2. enega člana imenuje madžarska narodna skupnost na podlagi javnega poziva,

3. enega člana imenuje italijanska narodna skupnost na podlagi javnega poziva,

4. enega člana imenuje Nacionalni svet za kulturo na podlagi javnega poziva kulturnim in umetniškim organizacijam,

5. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za kulturno-umetniške dejavnosti,

6. enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti na podlagi javnega poziva univerzam in raziskovalnim inštitutom,

7. enega člana imenuje Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in podnebja,

8. enega člana imenuje krovna organizacija invalidskih organizacij po zakonu, ki ureja invalidske organizacije, nacionalni svet invalidskih organizacij,

9. enega člana imenuje Nacionalni svet za kulturo na podlagi javnega poziva organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja. 

Preostalih osem (8) izvlečenih kroglic je predstavljalo upravičence, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo štirih let. To so (po vrstnem redu žreba):

10. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za področje informativne dejavnosti,

11. enega člana imenuje Svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija,

12. enega člana imenuje Informacijski pooblaščenec na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti,

13. enega člana imenuje predsednica Republike Slovenije na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim,

14. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za tehniko, kamor sodijo tudi oddajniki in zveze,

15. enega člana imenuje Varuh človekovih pravic Republike Slovenije na podlagi javnega poziva nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin,

16. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za digitalni razvoj,

17. enega člana imenuje Olimpijski komite Slovenije na podlagi javnega poziva nacionalnim in občinskim športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam.

Facebook komentarji
Delite s prijatelji: