Na energetski konferenci pripravili načrt za prehoda na nizko-ogljično gospodarstvo

Od 19. do 21. novembra 2018 je na Dunaju potekala konferenca SET-PLAN conference 2018 o implementaciji načrta za energetsko tehnologijo (Strategic Energy Technology Plan – Načrt SET), ki ga je zasnoval Generalni direktorat Evropske komisije za energetiko (DG ENER). Na konferenci obravnavajo tudi, kako doseči cilje k energetskemu prehodu do leta 2030 in 2050.

Foto: Konference SET-Plan 2018

Načrt SET za doseganje rezultatov pri raziskavah in inovacijah na področju čiste energije

Načrt SET zajema evropski energetski sistem kot celoto in določa nov program za raziskave in razvoj na področju prehoda na nizko-ogljično gospodarstvo in čisto energijo. Evropski parlament in vlade držav članic se osredotočajo na izvedbo načrta na vseh okoljskih področjih, ne le na področju nizko-ogljičnega gospodarstva. Za leto 2030 si je Evropska komisija zastavila dva cilja: (1) doseči vsaj 32 odstotkov obnovljive energije in (2) doseči vsaj 32,5 odstotkov energetske učinkovitosti. Cilja sta bila zasnovana na podlagi zmanjšanja emisij za 45 odstotkov do leta 2030, kar je za 5 odstotkov več od cilja zastavljenega v letu 1990.

Na področju zmanjšanja toplogrednih plinov smo v Sloveniji smo že dosegli cilje za leto 2020, dosegamo pa tudi cilj za 25 odstotno zvišanje obnovljivih virov energije.

10 prednostnih ukrepov načrta SET:

  1. Vodilna vloga na področju obnovljivih virov
  2. Pametna odpornost in varni energetski sistem
  3. Energijska učinkovitost v industriji
  4. Obnovljiva goriva in bioenergija
  5. Jedrska varnost
  6. Pametne rešitve za potrošnike
  7. Energijska učinkovitost stavb
  8. Baterije in e-mobilnost
  9. Zajemanje, uporaba in shranjevanje CO2
  10. Izvedbeni načrt za 10. ukrep v času pisanja še ni potrjen, vendar pa naj bi se to zgodilo še v tem letu.
Facebook komentarji
Delite s prijatelji: