Na dražbi lahko kupite več kot 200 litrov piva

Na dražbi je 240 pločevink piva. Izklicna cena je 449,57 evrov, za to ceno pa torej dobite 252 litrov piva, poroča spletni portal Maribor24.si.

Foto: FURS

FURS je objavil javno vabilo k dajanju pisnih ponudb za pivo znamke Kozel. Na dražbi je 240 pločevink piva po 0,5l z rokom 1. decembra 2018 in 264 pločevink z rokom 28. december. Izklicna cena je 449,57 evrov, za to ceno pa torej dobite 252 litrov piva. Blago se prodaja kot komplet po načelu videno – kupljeno, brez garancije, reklamacija pa ni možna. Ogled je možen v času uradnih ur FURS na Tržaški cesti 49.

Ponudbe poslane po pošti

Javno odpiranje pisnih ponudb bo 17. oktobra ob 8. uri v sobi številka 27, v prostorih FURS.a, Pri izbiri bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene v razpisu. Pisne ponudbe je potrebno poslati v kuverti, priporočeno po pošti, na naslov: Finančni urad Maribor, Tržaška cesta 49, 2000 Maribor ali oddati osebno v glavni pisarni Finančnega urada Maribor, na naslovu Tržaška cesta 49, 2000 Maribor, s pripisom na naslovni strani pisemske ovojnice: NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP »zadeva št.: 4939-547/2018-6 09-720-35«.

Varščina 10 odstotkov

Ob oddaji ponudbe mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument za zavarovanje plačila varščine v višini 10 odstotkov ocenjene vrednosti brez trošarine iz stolpca D, ki pa ne more biti nižja od 40,00 evrov. Več najdete TUKAJ.

Facebook komentarji
Delite s prijatelji: