Dr. Vasko Simoniti sporoča: Stvari so šle predaleč!

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se je ostro odzval na protestno dejanje, ki ga je v petek, 23. oktobra ustvaril Aktiv delavk in delavcev v kulturi pred Ministrstvo za kulturo. Na cesto pred ministrstvom so namreč postavili niz predmetov, ki s svojo sporočilnostjo grozijo s smrtjo ministru za kulturo in njegovim sodelavcem.

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je zapisal, da so akterji anonimni in svojo identiteto prikrivajo z imenom kolektivne organizacije. Simoniti je dejal, da gre za ljudi, ki se s svojim političnim kolektivizmom in aktivizmom navezujejo na totalitaristične metode, se izogibajo vsake odgovornosti in ne premorejo niti trohice človeške empatije, kaj šele znanja, nadarjenosti ali ustvarjalnosti.

Foto: Ministrstvo za kulturo

Ti ljudje so namesto metafore izbrali dobeseden poziv k umoru

Morebitno sklicevanje na umetniško dejanje ali nedolžno metaforično gesto je zgolj pretveza. V zgodovini umetnosti smo priče številnim umetniškim protestom, ki so v svoj izraz vključili simboliko, dvoumje ali domišljijo. Toda omenjena skupina tega ne zmore. Ti ljudje so namesto metafore izbrali dobeseden poziv k umoru, k masakru. Njihovo početje ni nikakršno umetniško dejanje, ampak odkrita in nedvoumna grožnja s smrtjo.

Dr. Vasko Simoniti je v sporočilu za javnosti tudi zapisal: “Gre za ščuvanje in zavestno ustvarjanje vzdušja, ki spodbuja k nasilju in splošnemu neredu. Gre za ljudi, ki se sicer sklicujejo na demokracijo, a jo s svojim početjem zlorabljajo in rušijo ter so v svojem bistvu protidemokratični.”

Simoniti še piše, da gre očitno za podpornike in člane nekaterih nevladnih organizacij, ki jih država sicer obilno denarno podpira. Ti ljudje so prepričani, da določenim nevladnim organizacijam samoumevno, za nedoločen čas, brez nadzora in transparentnosti pripadajo, v primerjavi z drugimi državljankami in državljani, neizmerno veliki privilegiji. Prepričani so, da jim določene stvari samoumevno pripadajo in ta njihov občutek večvrednosti je nesprejemljiv.

Minister dr. Vasko Simoniti proti “privilegijem” kulturnikom

Ministrstvo za kulturo v sedanji sestavi meni, da jim ti privilegiji ne pripadajo, zato jih bo skušalo omejiti, saj so zaradi teh privilegijev oškodovane vrhunske kulturne ustanove, ki potrebujejo za svoje delovanje v javnem interesu primerne prostore, ki si jih nekatere nevladne organizacije neupravičeno prisvajajo. Pri tem bo ministrstvo upoštevalo in spoštovalo vse svoje zakonske pristojnosti in obveznosti.

Glede na ekscese v minulih letih in v zadnjem letu, ko je prišlo do mnogih nasilnih dejanj, mora biti nedavna grožnja s smrtjo ministru za kulturo in njegovim sodelavcem jasno opozorilo vsem institucijam, ki skrbijo za javni red ter varnost državljank in državljanov, da je potrebno ukrepati. Ker gre za skrajno nevarno delovanje nedemokratične skupine, pozivamo policijo, da nemudoma ukrepa in da ljudi, ki ščuvajo k nasilju in grozijo s smrtjo, identificira in sproži vse postopke, da bodo storilci primerno kaznovani.

Dr. Vasko Simoniti

Facebook komentarji
Delite s prijatelji: