Vaške straže: Policija izrecno nasprotuje, da bi občani opravljali naloge policije

Prebivalci na Dolenjskem so nezadovoljni z varnostjo, policisti pa se ne strinjajo in ne podpirajo dejanj lokalnega prebivalstva.  Policija tako sicer podpira sodelovanje občanov in lokalnih skupnosti s policijo, izrecno pa nasprotujejo temu, da bi občani opravljali naloge policije.

Kot je v sporočilu za javnost zapisal Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi in policijski inšpektor, v policiji podpirajo samozaščitna ravnanja občanov, usmerjena v zaznavanje ravnanj. Seveda izključno ravnanj, ki lahko predstavljajo pripravljalna dejanja za izvrševanje kaznivih ravnanj, izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje premoženja (npr. namestitev varnostnih kamer, angažiranje varnostnih služb, idr…) in na tesno sodelovanje s policijo.

Ob tem je Tomaževic dejal: “Občane pozivamo, da o zaznavi oseb, ki s svojim ravnanjem/obnašanjem na določenem območju vzbujajo sum, da bodo izvrševale ali izvršujejo ali bodo izvršile kazniva ravnanja – prekrške in kazniva dejanja, nemudoma obvestijo policijo na št. 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimno na št. 080 1200.”

policija
Simbolična fotografijaFoto: pixabay

Tomaž Tomaževic je še zapisal: “Opozarjamo, da t.i. vaške straže v smislu, da bi občani sami opravljali naloge državnih organov oziroma policije, lahko predstavljajo varnostno tveganje in lahko tudi kaznivo ravnanje, zato v Policiji izrecno nasprotujemo njihovemu ustanavljanju. Njihovo delovanje skrbno spremljamo, prilagajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in presojamo morebitna odklonska ravnanja. Ustava RS v 42. členu zagotavlja svobodo zbiranja in združevanja, vendar te aktivnosti ne smejo posegati v pristojnosti in naloge, ki jih lahko izvajajo le državni organi.”

Zato bo policija vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljala in presojala zakonitost in odgovornost. Poleg odgovornosti se morajo ustanovitelji ti. “vaških straž” zavedati tudi nevarnosti početja. V primeru da bi se posamezni storilci kaznivih dejanj prijetju uprli, bi lahko prišlo tudi do hudih in neželenih posledic.

Policisti se odzovejo na vsako obvestilo in intervenirajo

Glede v medijih izpostavljenega območja Ivančne Gorice Tomaževic poudarja, da na tem območju ne delujejo zgolj policisti Policijske postaje Grosuplje. Naloge policije na tem območju dnevno opravljajo tudi druge policijske enote. Ker se občina nahaja ob avtocestni povezavi, so na tem delu najpogosteje prisotne patrulje Postaje prometne policije Ljubljana. Na območju Grosuplja in Ivančne Gorice potekajo tudi poostreni nadzori, ki jih v policiji načrtujejo in izvajajo glede na varnostno problematiko. Odzovejo se na vsako obvestilo o varnostnih dogodkih in intervenirajo v najkrajšem možnem času.

Ta vikend sta bili poleg redne patrulje lokalne enote na območje Ivančne Gorice napoteni tudi dve patrulji prometne policije in patrulja vodnikov službenih psov. Pri zagotavljanju varnosti na območju Ivančne Gorice sodelujejo tudi z drugimi državnimi organi ter inšpekcijskimi službami.

Na policiji pozivajo, naj prebivalci ne obujajo starih zgodb

Nedopustno je prikazovanje dogodkov iz daljšega preteklega obdobja o tem, da naj bi se stanje kriminalitete na tem območju poslabšalo, pravi Tomaževic. Konkretno za območje občine Ivančne Gorice pojasnjujejo, da so v minulem tednu od ponedeljka do danes obravnavali dve kaznivi dejanji tatvine. Obravnavali so tudi kaznivo dejanje poskusa vloma in vlom v kavomat ter kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Preiskava kaznivih dejanj še poteka, pri čemer je potrebno izpostaviti, da občani v nobenem primeru niso prijeli nobenega izmed osumljencev.

Za zaključek predstavnih za odnose z javnostjo Tomaž Tomaževic še pove: “Območje Ivančne Gorice glede stanja kriminalitete ne odstopa negativno v primerjavi z ostalimi območji, ki jih pokriva Policijska uprava Ljubljana. Celo nasprotno, glede na preteklo petletno obdobje se je število kaznivih dejanj zmanjšalo. Zato, kot je bilo uvodoma že izpostavljeno, odločno nasprotujemo ustanavljanjem t.i. vaških straž, spodbujamo pa sodelovanje občanov in lokalne skupnosti s policijo.”

Facebook komentarji
Delite s prijatelji: