PKP8: Vrtec bo treba plačati tudi, če otroci niso obiskovali vrtca!

Pred januarskim odprtjem vrtcev so ravnatelji 20. januarja s strani ministrstva prejeli okrožnico, v kateri je pisalo, da da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila.

Nova okrožnica, nova pravila: Vrtec bo treba plačati!

V sredo 3. februarja so ravnatelji prejeli okrožnico s strani Ministrstva za šolstvo znanost in šport, v kateri je zapisano, da kljub prizadevanjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bi bili starši v času razglašene epidemije oproščeni plačila za vrtec, predlog ni bil upoštevan v PKP8.

To pomeni, da za obdobje v času od 26. 1. 2021 do 29. 1. 2021 ni pravne podlage, da bi bilo plačilo staršev za otroke, vključene v vrtce na območjih rdečih regij, financirano iz državnega proračuna.

Prejšnja okrožnica, ki je sedaj negirana s strani PKP se je sicer v celoti v 6. točki glasila: “PKP8 Vlada RS že pripravlja, vanj pa bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba bo veljala tako za javne, kot tudi za zasebne vrtce.”

Besedilo prejšnje okrožnice je torej ovrženo, ministrstvo je pojedlo obljubo in strošek plačila vrtca preneslo na starše.

Facebook komentarji
Delite s prijatelji: