Elektro Maribor zaposli več kot 100 ljudi!

Družba Elektro Maribor d.d. je na svoji spletni strani objavila razpis prostih delovnih mest, poroča Maribor24.si.

Objava razpisa prostih delovnih mest 2018:

ZA OBMOČJE MARIBORA
Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 22 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva
Naloge in vrste dela:
– pomoč pri monterskih delih
– urejanje delovnega okolja
– opravljanje nezahtevnih monterskih del
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno opravljena dela
– urejenost delovnega okolja
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
– sposobnost za delo na višini
– splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 8 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v aprilu 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B kategoriji ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto MONTER 3«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

Naziv delovnega mesta VOZNIK STROJNIK – 9 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B, C, E, G kategorije; izpit za upravljavca dvižnih naprav
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva, monterska dela, izpit za upravljavca gradbene mehanizacije
Naloge in vrste dela:
– opravljanje voženj
– upravljanje z avtodvigali
– opravljanje preventivnega vzdrževanja vozil in mehanizacije
– urejanje delovnega okolja
– upravljanje gradbene mehanizacije
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno opravljene vožnje
– kakovostno in pravočasno opravljeno delo z mehanizacijo
– vzdrževanje vozil in mehanizacije
– urejenost delovnega okolja
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor – stiki: – manj zahtevni – občasno
Psihofizične zahteve:
– sposobnost razlikovanja barv
– splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 8 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v aprilu 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B, C, E in G kategoriji, dokazilom o opravljenem izpitu za upravljavca dvižnih naprav ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto VOZNIK STROJNIK«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

Naziv delovnega mesta GRADBENI DELAVEC – 2 kandidata

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Gradbena
Zahtevana funkcionalna znanja: poznavanje gradbenih predpisov, poznavanje predpisov iz varstva pri delu, vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: izpit za upravljavca gradbene mehanizacije
Zahtevane delovne izkušnje: gradbeništvo – 12 mesecev
Naloge in vrste dela:
– opravljanje gradbenih del
– planiranje gradbenega materiala
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno opravljena gradbena dela
– urejenost delovnega okolja
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor – stiki: – manj zahtevni – občasno
Psihofizične zahteve:
– splošna fizična pripravljenost
– sposobnost za delo na varovani višini
– sposobnost razlikovanja barv

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 10 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v februarju 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B kategoriji ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto GRADBENI DELAVEC«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

Naziv delovnega mesta MONTER STROJNIK – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B, C, E, G kategorije; izpit za upravljavca gradbene mehanizacije, izpit za upravljavca dvižnih naprav
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva
Zahtevane delovne izkušnje: monterska dela – 24 mesecev
Naloge in vrste dela:
– opravljanje monterskih del
– upravljanje gradbene mehanizacije
– upravljanje z avtodvigali
– opravljanje gradbenih del
– izdelovanje poročil in vodenje evidenc
– urejanje delovnega okolja
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno opravljena monterska dela
– kakovostno in pravočasno opravljeno delo z gradbeno mehanizacijo
– urejenost delovnega okolja
– vzdrževanost gradbene mehanizacije
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor – stiki: – manj zahtevni – občasno
Psihofizične zahteve:
– sposobnost za delo na višini
– sposobnost razlikovanja barv
– splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 10 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v februarju 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B, C, E in G kategoriji, dokazilom o opravljenem izpitu za upravljavca gradbene mehanizacije, dokazilom o opravljenem izpitu za upravljavca dvižnih naprav ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto MONTER STROJNIK«.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.ž

Naziv delovnega mesta POMOŽNI DELAVEC – 23 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: I. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Smer ni pomembna
Zahtevana funkcionalna znanja: —–
Želena funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Naloge in vrste dela:
– opravljanje pomožnih del
– urejanje delovnega okolja
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
– sposobnost za delo na višini
– splošna fizična pripravljenost
– sposobnost za delo v skupini

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 10 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v februarju 2018.
Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključenem izobraževanju, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto POMOŽNI DELAVEC«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

Naziv delovnega mesta SAMOSTOJNI KOVINAR – 2 kandidata

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: V. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Strojna
Zahtevana funkcionalna znanja: izpit za varilca
Želena funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, izpit za viličarista
Zahtevane delovne izkušnje: ključavničarska dela – 12 mesecev
Naloge in vrste dela:
– izdelovanje zahtevnejših kovinskih izdelkov in konstrukcij
– opravljanje zahtevnejših ključavničarskih del
– izdelovanje poročil in vodenje evidenc
– urejanje delovnega okolja
– opravljanje vzdrževalnih del na delovnih sredstvih in orodjih
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno izdelane konstrukcije
– kakovostno in pravočasno opravljena ključavničarska dela
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor – stiki: – zahtevni – občasno
Psihofizične zahteve:
– organizacijske sposobnosti
– ročne spretnosti
– sposobnost za delo na varovani višini
– sposobnost razlikovanja barv

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 10 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v februarju 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, dokazilom o opravljenem izpitu za varilca ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto SAMOSTOJNI KOVINAR«.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

ZA OBMOČJE LJUTOMERA

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 16 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva
Naloge in vrste dela:
– pomoč pri monterskih delih
– urejanje delovnega okolja
– opravljanje nezahtevnih monterskih del
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno opravljena dela
– urejenost delovnega okolja
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
– sposobnost za delo na višini
– splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 8 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v aprilu 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B kategoriji ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto MONTER 3«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

Naziv delovnega mesta VOZNIK STROJNIK – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B, C, E, G kategorije; izpit za upravljavca dvižnih naprav
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva, monterska dela, izpit za upravljavca gradbene mehanizacije
Naloge in vrste dela:
– opravljanje voženj
– upravljanje z avtodvigali
– opravljanje preventivnega vzdrževanja vozil in mehanizacije
– urejanje delovnega okolja
– upravljanje gradbene mehanizacije
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno opravljene vožnje
– kakovostno in pravočasno opravljeno delo z mehanizacijo
– vzdrževanje vozil in mehanizacije
– urejenost delovnega okolja
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor – stiki: – manj zahtevni – občasno
Psihofizične zahteve:
– sposobnost razlikovanja barv
– splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 8 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v aprila 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B, C, E in G kategoriji, dokazilom o opravljenem izpitu za upravljavca dvižnih naprav ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto VOZNIK STROJNIK«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

Naziv delovnega mesta GRADBENI DELAVEC – 2 kandidata

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Gradbena
Zahtevana funkcionalna znanja: poznavanje gradbenih predpisov, poznavanje predpisov iz varstva pri delu, vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: izpit za upravljavca gradbene mehanizacije
Zahtevane delovne izkušnje: gradbeništvo – 12 mesecev
Naloge in vrste dela:
– opravljanje gradbenih del
– planiranje gradbenega materiala
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno opravljena gradbena dela
– urejenost delovnega okolja
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor – stiki: – manj zahtevni – občasno
Psihofizične zahteve:
– splošna fizična pripravljenost
– sposobnost za delo na varovani višini
– sposobnost razlikovanja barv

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 10 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v februarju 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B kategoriji ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto GRADBENI DELAVEC«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

Naziv delovnega mesta POMOŽNI DELAVEC – 6 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: I. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Smer ni pomembna
Zahtevana funkcionalna znanja: —–
Želena funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Naloge in vrste dela:
– opravljanje pomožnih del
– urejanje delovnega okolja
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
– sposobnost za delo na višini
– splošna fizična pripravljenost
– sposobnost za delo v skupini

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 10 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v februarju 2018.
Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključenem izobraževanju, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto POMOŽNI DELAVEC«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

ZA OBMOČJE PTUJA

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 5 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva
Naloge in vrste dela:
– pomoč pri monterskih delih
– urejanje delovnega okolja
– opravljanje nezahtevnih monterskih del
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno opravljena dela
– urejenost delovnega okolja
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
– sposobnost za delo na višini
– splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 8 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v aprilu 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B kategoriji ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto MONTER 3«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

ZA OBMOČJE SLOVENSKE BISTRICE

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 5 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva
Naloge in vrste dela:
– pomoč pri monterskih delih
– urejanje delovnega okolja
– opravljanje nezahtevnih monterskih del
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno opravljena dela
– urejenost delovnega okolja
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
– sposobnost za delo na višini
– splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 8 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v aprilu 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B kategoriji ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto MONTER 3«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

ZA OBMOČJE MURSKE SOBOTE

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 4 kandidate

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva
Naloge in vrste dela:
– pomoč pri monterskih delih
– urejanje delovnega okolja
– opravljanje nezahtevnih monterskih del
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno opravljena dela
– urejenost delovnega okolja
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
– sposobnost za delo na višini
– splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 8 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v aprilu 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B kategoriji ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto MONTER 3«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

Naziv delovnega mesta VOZNIK STROJNIK – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B, C, E, G kategorije; izpit za upravljavca dvižnih naprav
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva, monterska dela, izpit za upravljavca gradbene mehanizacije
Naloge in vrste dela:
– opravljanje voženj
– upravljanje z avtodvigali
– opravljanje preventivnega vzdrževanja vozil in mehanizacije
– urejanje delovnega okolja
– upravljanje gradbene mehanizacije
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno opravljene vožnje
– kakovostno in pravočasno opravljeno delo z mehanizacijo
– vzdrževanje vozil in mehanizacije
– urejenost delovnega okolja
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor – stiki: – manj zahtevni – občasno
Psihofizične zahteve:
– sposobnost razlikovanja barv
– splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 8 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v aprilu 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B, C, E in G kategoriji, dokazilom o opravljenem izpitu za upravljavca dvižnih naprav ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto VOZNIK STROJNIK«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

ZA OBMOČJE GORNJE RADGONE

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 4 kandidate

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva
Naloge in vrste dela:
– pomoč pri monterskih delih
– urejanje delovnega okolja
– opravljanje nezahtevnih monterskih del
– opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
– kakovostno in pravočasno opravljena dela
– urejenost delovnega okolja
– gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
– sposobnost za delo na višini
– splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 8 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 2 meseca, s pričetkom v aprilu 2018.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B kategoriji ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 8.1.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto MONTER 3«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bodo upoštevali.

Facebook komentarji
Delite s prijatelji: